Jak jste se měly, mé milé děti, 1983, 80x76, kombinovaná technika, sololit, neprodejné

Jak jste se měly, mé milé děti, 1983, 80x76, kombinovaná technika, sololit, neprodejné