Literární tvorba

V roce 2014 publikoval Petr Mano knihu Šarlák, která zachycuje atmosféru 80. let v jihočeském Písku. Vyznačuje se drsnou poetikou a mistrným zachycením genia míst v atmosféře doby. Jde o autobiografický cyklus dvanácti krátkých próz ukazující odvrácenou tvář města – všední a syrové žití v bezútěšné době, kde jakýkoli cíl jako by byl předem odsouzen k nedosažitelnosti a vše kolem plulo v jakémsi bezčasí. Knihu vydalo nakladatelství 65. pole.  

Kniha má pozoruhodný úspěch. Zaznamenla řadu velmi pozitivních recenzí, například od Josefa Chuchmy v Lidových novinách.

Petr Mano byl též vyzván Jáchymem Topolem k autorskému čtení v knihovně Václava Havla.